Onderhoudsbedrijf uit 's-Hertogenbosch

Rotreparaties

Bij houtrot is vervanging niet altijd noodzakelijk wanneer de kwaliteit van het hout nog grotendeels goed is! Zelfs forse houtrotplekken zijn goed te herstellen. Ook als de aantasting van het hout zover gegaan is, dat tot een complete vervanging van het aangetaste element of tot plaatselijke deelvervanging moet worden overgegaan. Dit zijn werkzaamheden die meestal niet in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd.

Vanuit het oogpunt van verantwoord materiaalgebruik en milieu zijn wij er op gericht houtrotschade aan uw gevelelementen op een deskundige en professionele wijze te herstellen en nog veel belangrijker... in de toekomst te voorkomen.

Onderhoudsbedrijf Netten
Churchillstraat 16
5151 CJ Drunen

T: 041-6785507
M: 06-55532229

Werkplaats:
Siloweg 44
Den Bosch

E: ajnetten67@gmail.com